Czy planujesz już weekend?


Powoli warto się zainteresować, bo zima szybko minie i potem są długie weekendy majowe i czerwcowy i potem upragnione wakacje. Czy planując wakacje w Zakopanem, można zaplanować wszystko?

Obawiam się, że nie, z dużym prawdopodobieństwem zawsze coś nie wyjdzie, nie da rady idealnie się przygotować do wyjazdu. Ale warto zminimalizować nie miłe niespodzianki do minimum.

Gdy przygotowujemy wyjazd dłuższy niż kilka dni na nasze upragnione wolne dni i noclegi w Zakopanem, warto dobrze wszystko przemyśleć, bo wiele możemy zaplanować wcześniej, i tak;

  • ogólny koszta wakacji,
  • pokoje w określonej lokalizacji np. Szczyrku, Krakowa lub Zakopanego,
  • czy pokój ma być z łazienką,
  • czy pokój ma mieć balkon lub taras,
  • czy pokój ma mieć widok na Tatry, Karkonosze, Bieszczady lub Pieniny,
  • czy wyżywienie będziemy kupować w obiekcie – jeśli nie to gdzie chcemy się stołować? A może będziemy wyżywienie przygotowywać na miejscu,
  • czy obiekt posiada parking bezpłatny dla zmotoryzowanych,
  • jak daleko jest do innych atrakcji; np. obiektów basenowych oraz jakie są stoki, wyciągi narciarskie lub szlaki turystyczne – oczywiście ta opcja dotyczy sezonu zimowego.

Warto przygotować sprzęt jeżeli chcemy chodzić wyżej i dalej niż tylko do Doliny Strążyskiej lub na Nosal.

 

TEXT IN ENGLISH

Slowly worth of interest , because it will be winter soon , and then there are long weekends in May and June and then first vacation. Is planning a holiday in Zakopane , you can plan everything ?

I’m afraid I do not , in all likelihood always something does not work out , can not do it perfectly to prepare for departure. But should not minimize the pleasant surprises to a minimum.

When preparing trip longer than a few days on our first free days and nights in Zakopane , it is well to think everything through , because a lot we can plan ahead , and yes;

overall cost of holidays
Rooms at the specified location eg Szczyrk , Kraków or Zakopane,
if the room has to be the bathroom,
if the room has to have a balcony or terrace ,
if the room has to have a view of the Tatra Mountains , Giant , Bieszczady or Pieniny
whether the board will buy the property – if not where we want to eat ? Or maybe we will prepare meals on site ,
whether the object has free parking for motorists,
how far is it to other attractions , such as pools of objects and what are the slopes , ski lifts and trails – of course, this option applies to the winter season.

It should prepare the equipment if you want to go above and beyond just the Valley Strazyska or Nosal .